Veelgestelde vragen

HeyBuy verkoopt producten en diensten van hoge kwaliteit, afkomstig van betrouwbare leveranciers, voor een redelijke prijs. Maar kan dat allemaal zomaar? En hoe werkt dat? Veelgestelde vragen over deWinkelboulevard.nl.

Welke winkels of organisaties of ondernemingen of bedrijven vind ik hier?

Onze webwinkel HeyBuy biedt een ‘extra etalage’ aan iedere aanbieder van producten en/of diensten die geen eigen webwinkel heeft en ook promoten wij andere webwinkels. Het kan gaan om winkels, maar ook om dienstverleners of andere instellingen of bedrijven of personen.

Hoe komt het dat jullie producten en diensten zo redelijk geprijsd zijn?

Omdat wij onze leveranciers zonder webwinkel hebben verzocht een standaardkorting te hanteren voor klanten met een lidmaatschap is er zelfs nog een extra korting. Een lidmaatschap kost jaarlijks €55,00 euro en de klant krijgt dan standaard 5% korting op alle producten of diensten. Daarnaast promoten wij andere webwinkels en partijen die hun eigen kortingen aanbieden.

Hoe moet ik betalen?

De betaling verloopt via iDEAL. Dat is veilig, omdat de Nederlandse banken hierin volledig samenwerken. Achteraf betalen kan voor alle bestellingen ook met Pay Pal.

Hoe verloopt de communicatie met HeyBuy.nl?

De communicatie verloopt via e-mail. Daarnaast is er natuurlijk een goed bereikbare klantenservice tot uw beschikking.

Hoe weet ik of het product of de dienst werkelijk wordt bezorgd op de afgesproken plaats en tijd?

Middels een e-mail brengen wij u op de hoogte van het tijdstip van de bezorging en de bevestiging van het adres. Zo nodig kan de bezorger telefonisch contact opnemen als het tijdstip van arriveren eerder of later is dan het tijdstip dat is doorgegeven door ons. Wanneer u een eigen inlogcode hebt, kunt u de bestelstatus volgen.

Hoe vindt de bezorging plaats?

Wij maken gebruik van reguliere bezorgorganisaties in Nederland. Bezrging vindt plaats binnen 14 dagen na betaling van de bestelling.

Hoe is jullie prijsopbouw?

Ons tarief van het product of de dienst bestaat uit de inkoopkosten en de eventuele bezorgkosten. Wij verdienen dus niet op de verkoop van producten en diensten, slechts op het abonnement dat partijen met ons sluiten om producten en diensten te kunnen aanbieden.

Wat doen jullie in geval van oplichting, chantage, fraude of ander strafbaar feit tijdens de bestelling en het koopproces?

Indien wij op grond van de bestelling van de klant het bestelde product bij onze leverancier hebben ingekocht en er blijkt sprake van oplichting, fraude, chantage of ander strafbaar feit, factureren wij bij niet-nakoming van de betaalplicht door de klant 50% van het bestelbedrag alsnog naar de klant. Tevens doen wij melding bij eventuele andere betrokkenen of doen wij aangifte. Wij stellen desgewenst in het geval van aangifte of verzoek van politie of justitie de in ons bezit zijnde informatie beschikbaar.

Op welke wijze is de garantie bij jullie geregeld?

Wij staan ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door ons, of door leverancier of de  fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die u als consument op grond van de overeenkomst tegenover ons als onderneming kan doen gelden.

Op welke wijze is bij jullie het herroepingsrecht geregeld?

Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Voor sommige producten of diensten bestaat, gezien de aard ervan, een afwijkende regeling. In de Algemene Voorwaarden is dit duidelijk beschreven.

Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uit te pakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. "Na herroeping kunnen wij voor een vast tarief van maximaal € 149,- inclusief btw de producten bij u op komen halen. Indien u van deze service geen gebruik wilt maken, kunt u zelfstandig de producten aan ons retourneren op het door ons aan u vertrekte adres. In dat geval zijn de retourkosten eveneens voor uw rekeningHet door u betaalde (deel van het) aankoopbedrag zullen wij binnen 14 dagen terugstorten op uw bankrekening.