Verdienplan

Verdienplan Accountmanager Freelance Verkopers (FS) HeyBuy.

Uitgangspunten:

1. Thuisverkoop is 300% win win win: win voor de klant, win voor de CAT (commercieel accountmanager) en win voor de onderneming.

2. De effecten van de inspanningen worden binnen 1 maand omgezet in resultaat. Na de eerste maand is de mogelijkheid van wekelijks resultaat uitkeren. 3. Thuisverkoop vraagt een hoge betrokkenheid bij de klant, omdat dit om een ’deal’ op basis van netwerk gaat.

4. Bij verkoop gaat het om persoonlijke verkoop en om verkoop via de eigen social- mediakanalen en internet.

5. Als er wordt gesproken over ‘Bestelling’, gaat het om een inkoopbedrag van minimaal €100,00.

6. De Thuisverkoper ontvangt bij verkoop van producten via eigen netwerk en online 70% van de bruto winstmarge.

7. Elke groep van 5-10 verkopers wordt gecoachet door een Accountmanager Freelance Verkopers.

Doelstelling: Minimale aantallen verkopen van producten van HeyBuy aan particuliere consumenten: doel in 2018 minimaal 5 bestellingen in totaal. Doelen in 2019: minimaal 12 bestellingen, 2020: minimaal 16 bestellingen, 2021 e.v. minimaal 18 bestellingen per jaar.

Verdienplan:

1. De verdiensten, welke per maand worden vergoed, gaan van het niveau van de eigen verkoop (L0), tot en met de verkoop van de FS in de volgende laag (L1), tot en met de verkoop van de overeenkomsten per FS uit de navolgende laag (L2). De toeslagen betreffende L1 en L2 gelden alleen als de FS zelf in de betreffende maand minimaal 1 bestelling afneemt.

2. De extra toeslagen van 10% over de verkoop van producten van L1 en L2 wordt uitgekeerd in de maand na de uitkering van de winstvergoeding van L0 zelf.

Verdienplan in cijfers:

1. Verkoop via eigen netwerk en online:

2. LO (dat ben je zelf): 70% van bruto-winst (=verkoopopbrengst minus inkoop- en verkoopkosten).

3. L 1= Accountmanager FV: 10% van bruto-winst

4. Bonus: als L0 2 bestellingen, met in totaal minimale waarde €200,00 verricht, dan krijgt hij als bonus eenmalig 50% korting op de verkoopprijs van maximaal 5 producten bij dezelfde leverancier(s) waar de bestellingen gedaan worden.

5. Bonus Accountmanager FV: als minimaal 5 L0’s 2 bestellingen, met in totaal minimale waarde €200,00 verricht, dan krijgt hij als bonus eenmalig 50% korting op de verkoopprijs van maximaal 5 producten bij dezelfde leverancier(s) waar de bestellingen gedaan worden.