Abonnementsovereenkomst

 

ABONNEMENTSOVEREENKOMST

 

Uw persoonlijke gegevens

Bedrijf : ………………………………………

 

Adres : ………………………………………Plaats : …………………………..……….

 

Postcode :……………………………………E-mail : …………………………………..

 

Telefoon : ……………………………………IBAN:……………………………………..

 

Waar geeft deze overeenkomst u recht op?

Wij vinden het van belang om onze werkwijze transparant aan u te communiceren. Met de abonnementsovereenkomst heeft u recht op het feit dat deWinkelboulevard uw producten en/of diensten publiceert op de website www.Heybuy.nl

Deze publicaties vinden plaats binnen de rubriek(en) die wij vaststellen, voor de duur van het door u gekozen abonnement. U hebt tevens recht maximaal 25% per maand van uw product- of dienstpublicaties te wijzigen.

 

Welke vergoeding is met u afgesproken?

Voor onze dienstverlening en het publiceren vragen wij vanzelfsprekend een vergoeding. Een overzicht van de tarieven vindt u in het bijgevoegde overzicht tarieven HeyBuy.2017

 

Wat is verder nog voor u van belang?

•  De genoemde bedragen in het overzicht tarieven zijn inclusief 21% BTW.

• De betaling van abonnementskosten dient plaats te vinden via de webwinkel.

• Publicatie van uw producten of diensten start na ontvangst van uw betaling en tevens de door u ingevulde template met afbeeldingen die u ons mailt.

Opzegtermijn abonnement: 1 maand.

Ingangsdatum abonnementsovereenkomst:  dd-mm-jjjj.

Aantal ‘ etalageplaatsen’:  ….

 

 

Tenslotte?

  1. U levert de omschrijving van de producten of diensten aan (maximaal 50 woorden).
  2. U levert de afbeeldingen bij de producten of diensten aan (altijd jpg of png).
  3. U verstrekt ons de tarieven bij de producten of diensten. Hierbij dient u standaard 10% lager tarief aan te houden dan  de oorsponkelijke verkoopprijs. Wij voegen de bezorgkosten toe van producten tot 35 kg. Producten die meer dan 35 kg wegen, dient u via uw eigen systeem te bezorgen. Deze kosten moet u in de tariefstelling meenemen.
  4. U mag per maand maximaal 25% van uw aanbod vervangen.
  5. Wij verkopen uw product of dienst en dragen de kosten in geval van herroeping.
  6. U bent als leverancier van het product of de dienst verantwoordelijk voor de kwaliteit ervan en derhalve betaalt u ons de kosten die wij in geval van herroeping moeten maken.

 

-  Ik ben door HeyBuy expliciet gewezen op alle leveringsvoorwaarden en de contractstermijn en ik kies uitdrukkelijk voor een looptijd van .. maanden / voor een proefabonnement *. Ik weet dat ik het abonnement in de tussentijd niet kan opzeggen, en dat mijn betalingsverplichting niet vervalt. (....)

*doorstrepen wat niet van toepassing is.

- Ik ben akkoord met alle in deze overeenkomst beschreven voorwaarden en informatie.(..)

 (x) aankruisen voor akkoord.

 

 Voor akkoord bovenstaande:

 

(Plaats)................................................................ (Datum)........................................................................

 

(Naam)...............................................................  

 

Namens HeyBuy:

M. Van den Broek,

Directeur

NB. Dit document printen, ondertekenen en mailen naar: sales@heybuy.nl